Kontakt

DANE KONTAKTOWE

(+ 48) 790 161 606
(+ 48) 794 939 641

 agnieszka.ch@poczta.onet.pl


Biuro Opałowe
43-100 Tychy

40-749 Katowice

(godziny otwarcia od 7:00 – 20:00


Skład Opału
ul. Dworcowa
41-400 Mysłowice

(godziny otwarcia od 8:00 – 20:00)

NAPISZ DO NAS

Uprzejmie informujemy, że:
a) Ember Agnieszka Białkowska Mieczysławy Ćwiklińskiej 39 40-749 Katowice stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@centrumopalu.com lub pisemnej na adres : Ember Agnieszka Białkowska Mieczysławy Ćwiklińskiej 39 40-749 Katowice

Polityka prywatności ▼Zwiń ▲


 

Biuro Opałowe:

tel: 794 939 641

41-400 Mysłowice

40-749 Katowice

43-600 Jaworzno
43-100 Tychy

godziny otwarcia od 8:00 – 20:00

 

 

Skład Opału :

ul. Dworcowa
41-400 Mysłowice

EMBER 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www śląsk